För en ren ventilation hemma

Att vi behöver luft för att andas vet nog alla. Att andas ren luft i hemmet är livsviktigt. Genom att göra rent hemmets ventilationssystem regelbundet säkerhetsställer man en bra inomhusmiljö. Med enkla medel håller man rent från bakterier, pollen, damm och allt annat som du inte vill andas in. Du vet säkert att ett dåligt inomhusklimat är en av de vanligaste orsakerna till astma och allergi. Ren luft ger ett friskare liv!

Dålig inomhusmiljö kan ge astma och allergier

Det finns flera studier som visar att ohälsa direkt kan kopplas till en dålig inomhusmiljö. Ett exempel på detta är Värm- landsstudien som visar att det finns ett klart samband mellan låg luftomsättning i bostaden och astma eller allergier hos barn. Läs mer hos branschorganisationen: www.svenskventilation.se/ventilation/halsa/

Rengöringen innefattar

 • Våra tekniker mäter ventilationsflöden före rengöringen Rengöring av ventilationsdon
 • Rengöring av frånluftsventilationsrör
 • Dammsugning av ventilationssystemet med dammfälla Rengöring av fläktmotor och kontroll av aggregat
 • Byte av klippbart filter för de vanligaste fläkttyperna. Gäller ej special- filter, påsfilter eller dylikt.
 • Rengöring av imkanalen (om åtkomlig)
 • Vid behov byts slang mellan kökskåpa och ventilationsrör till imkanalen (om åtkomlig)
 • Mätning och injustering av ventilationsflöden efter rengöring
 • Upprättande av protokoll med injusterade värden, skickas efter utfört arbete som PDF.
 • Supporttjänst under ventilationssystemets livslängd av ReVent AB, ring för att få hjälp och råd gällande ventilationens drift och funktion
 • Redan efter 4 år utan rengöring tappar ventila- tionsystemet ca. 30% av verkningsgraden.
 • En eftersatt rengöring påverkar din frånluftsvär- mepump eller annan värmeåtervinning negativt så du får en större uppvärmningskostnad.
 • När ditt ventilationssystem får minskat flöde ökar risken för mögel och rötangrepp i badrum och i tvättstuga.
 • Barn som bor i ett hem med dålig ventilation löper dubbelt så stor risk att drabbas av astma eller allergi än barn som bor i hus med bra ven- tilation.
 • Om ni har husdjur i hemmet så belastas ventilationen mer.