Om oss

Varför startar man ett ventilationsföretag när man är i 60 års åldern?

Frågan ställer vi bröderna Michael och Jörgen Kopp som i augusti 2018 startade ReVent Home AB i Kalmar.

Michael berättar: Både Jörgen och jag jobbade på ett större rikstäckande Stockholms företag inom ventilation. Men i slutet av 2017 började vi diskutera att starta i egen regi och sätta servicen i första hand och att ha en liten och smidig organisation med korta beslutsvägar.

Vi vill  försöka hålla det lokalt över Östra Småland och Blekinge flikar Jörgen in, närheten till våra kunder är viktigt.

Michael fortsätter, vi brinner verkligen för ventilation och att hjälpa villa och radhusägare förstå vikten av att ha en bra inomhusmiljö har blivit mer som ett kall. Ofta är vi hemma hos nyblivna föräldrar som köpt sin första villa eller radhus och som ofta har undermålig ventilation, där kan vi hjälpa till.

Idén mognade under de nästföljande månaderna och i mitten av Juni 2018 var man redo att sätta planerna i verket.

Vi fick med oss två super duktiga tekniker som både Micke och jag jobbat ihop med tidigare, vilket gladde oss mycket säger Jörgen.

Nästa steg var att hitta två stycken duktiga bokare. Bokningen är det svåraste delen i vårt jobb säger Michael, för det första tar folk ogärna telefonen när det är ett nummer de inte känner igen, vilket gör att vi har svårt att nå folk. För det andra när de väl tar telefonen ska våra bokare försöka övertyga husägaren om att det är en bra idé att vi får komma hem till dem och göra en kontroll av deras ventilation. Anledningen till att vi vill göra denna kontrollen är att säkerställa att en rengöring verkligen behövs.

En del tycks tro att vi vill komma hem till folk för att se om det finns något av värde att stjäla berättar Jörgen, men vi är bara intresserade av deras ventilation.

Hursomhelst har vi nu hittat två bokare som sitter och bokar våra möten och är hur duktiga som helst säger Michael.

Vad är så viktigt med Ventilation?

Att andas in bra luft vill alla, men om inomhusluften i ditt hem är dålig är risken stor för att den kommer göra dig sjuk. Alla kan ha bra luft hemma men få vet hur man gör säger Jörgen, inte minst viktigt när man har små barn, risken för  allergier och astma ökar markant när man har en dålig ventilation.

Egenägda enfamiljshus har själv ansvar för sin ventilation berättar Michael, över allt annars är det lag på att rengöra och sköta om ventilationen. Om man bor i en hyresrätt ska hyresvärden göra en OVK (obligatorisk ventilations kontroll) vart tredje år, bor man i bostadsrätt är det bostadsrättföreningens skyldighet att se till att det görs, också vart tredje år.

Vi rekommenderar ägare till villor och radhus att rengöra sin ventilation vart sjätte år. Då ska också luftflödena mätas in så rätt mängd luft sugs ut från huset vilket i sin tur gör att rätt mängd frisk luft kommer in. Här har Boverket klara och tydliga rekommendationer som vi följer.

När vi är hemma hos husägare på kontroll ger vi alltid en snabbutbildning i just deras ventilationssystem för att de ska ha en bättre förståelse för sin ventilation och vad de behöver tänka på säger Jörgen, jag brukar säga att den enda gången ventilationen märks är när den har slutat fungera. Vårt jobb är att se till att det inte går så långt.

När ni bokar en ventilationskontroll med oss så kan ni känna er trygga med att vi kollar er ventilation och om den behöver rengöras så säger vi det. Om den inte behöver rengöras så säger vi det och hur lång tid ungefär ni kan vänta innan det är dags. Dessutom får ni en enkel beskrivning hur just er ventilation fungerar avslutar Michael.

Vi önskar att skrivs mer om vikten med en bra ventilation för att öka folks kunskap om sin egen inomhusmiljö, tyvärr är det är svårt att hitta. Men i ”Vi i villa”, augusti-numret, på sidan 6 finns en bra notis som kort och koncist går igenom vad man behöver tänka på säger Jörgen som därmed fick sista ordet.