Ventilationskontroll

Dålig inomhusmiljö kan ge astma och allergier. Det finns flera studier som visar att ohälsa direkt kan kopplas till en dålig inomhusmiljö.

Boka ett första möte

Du vet säkert att ett dåligt inomhusklimat är en av de vanligaste orsakerna till astma och allergi. Kontakta oss och boka ett första möte.

Ventilationsrengörning

Genom att göra rent hemmets ventilationssystem regelbundet säkerhetsställer man en bra inomhusmiljö.

Rengöring av Frånluftsventilation
-Andas ren luft hemma

Att vi behöver luft för att andas vet nog alla. Att andas ren luft i hemmet är livsviktigt. Om man gör rent hemmets ventilationssystem regelbundet säkerställs en bra inomhusmiljö. Med enkla medel så håller man rent från bakterier, pollen, damm och allt annat som du inte vill andas in. Du vet säkert att ett dåligt inomhusklimat är en av dom vanligaste orsakerna till astma och allergi. Ren luft ger ett friskare liv!

Boka tid

Kontakta oss för att boka ett första möte där vi kommer hem till dig och diskuterar ventilationen.

Med enkla medel håller man rent från bakterier, pollen, damm och allt annat som du inte vill andas in.